Nieuwe normen Vlaamse overheid woningventilatie

Sinds 2006 heeft de Vlaamse overheid voor nieuwbouw en verbouwingsprojecten minimumeisen opgelegd voor een correcte woningventilatie.

Vergelijk prijzen voor vochtbestrijding

Goed isoleren is niet voldoende, want hiermee wordt een goede doorstroming van lucht bemoeilijkt. Vervuilde lucht bevat naast vocht ook tabaksrook, geurtjes, CO, CO2 en radon, die in huis blijft hangen.

Inademing van ongezonde lucht is misschien niet altijd waarneembaar, maar het kan op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen, hoofdpijn en allergieën.

Vooral mensen met een genetische aanleg en kinderen kunnen meer last hebben van astma en eczeem. Daarom heeft de Vlaamse overheid normen opgelegd voor een goede woningventilatie.

Wij ventileren uw woning conform de Vlaamse normen

In nieuwe woongebouwen moeten ventilatiesystemen voldoen aan de Belgische norm NBN D50-001.

Die norm legt een woningventilatie op met een debiet van 3,6 kubieke meter luchtcirculatie per uur en per vierkante meter.

Om aan deze normen te kunnen voldoen moet een professionele studie worden gemaakt van de ventilatie in huis.

Een goede ventilatie moet in evenwicht zijn met de toegepaste isolatie.

Een natuurlijke ventilatie is een mogelijke oplossing, maar open ramen en deuren kunnen de energiefactuur aanzienlijk doen stijgen.

Aangepaste mechanische ventilatie biedt uiteraard een effectievere oplossing.

Leef gezond door te kiezen voor een goed ventilatiesysteem

De gevolgen van een slechte ventilatie zijn een te hoge luchtvochtigheid en schimmelvorming.

Schimmelsporen die ingeademd worden kunnen de longen belasten.

Astma en hoofdpijn zijn ernstige symptomen ten gevolge van een slechte woningventilatie.

Ventileren met een degelijk ventilatiesysteem is investeren in uw gezondheid.